Chuyên mục: Câu chuyện pháp luật

Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Mỗi cá nhân đều có những quyền nhân thân, dữ liệu gắn liền với cá nhân đó. Việc hiểu biết …

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự

Bàn về cụm từ “công chứng vi bằng”

Pháp luật không có quy định về công chứng vi bằng, cụm từ này không phải là một thuật ngữ pháp lý mà chủ yếu được một số người đề cập khi bán bất động sản không đảm bảo tính pháp lý

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (Phần II)

Vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Vụ án Đoàn Văn Vươn không chỉ liên quan đến việc giao đất, thu hồi đất và bồi thường, cưỡng chế mà còn liên quan đến hệ thống tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hành chính nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Quy định mới về thời hiệu thừa kế của Bộ luật Dân sự

Thời hiệu thừa kế

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đã thay thế …

Vụ án Đồng Nọc Nạng

Vụ án Đồng Nọc Nạng

1. “Đồng Nọc Nạng” (không phải Nọc Nạn) là tên một cánh đồng thuộc làng Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh …

Án lệ hay Tiền lệ pháp

Án lệ hay Tiền lệ pháp

1. Quyền lực Nhà nước gồm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong đó quyền lập pháp (làm …