Chuyên mục: Hôn nhân – Gia đình

Cấp dưỡng

Cấp dưỡng

I. Nghĩa vụ cấp dưỡng 1. Đối tượng áp dụng Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ …

Ly hôn

Ly hôn

I. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn 1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa …

Kết hôn

Kết hôn

I. Điều kiện kết hôn 1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: …