Chuyên mục: Kiến thức pháp luật

Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ

I. Tài sản phải chịu lệ phí trước bạ 1. Nhà, đất. 2. Súng săn, súng thể thao. 3. Tàu …