Dịch vụ pháp lý khác

Dịch vụ tư vấn khác

1. Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật tư vấn, hướng dẫn khách hàng thỏa thuận thiết lập chế độ về tài sản vợ chồng trước khi kết hôn, lập di chúc để định đoạt tài sản; thực hiện việc chứng nhận, làm chứng trong các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng bất động sản, các giao dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hoàn tất các thủ tục hành chính, cấp các giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản khi khách hàng chuyển nhượng tài sản: nhà, đất, tàu, thuyền và các tài sản có giá trị khác phải đăng ký quyền sở hữu tài sản.

3. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại các quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai, như thu hồi và đền bù đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường hoặc khiếu nại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, sở hữu trí tuệ, kinh doanh, thương mại… Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật đều có thể đại diện người khiếu nại để giải quyết, thay mặt người khiếu nại làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.