Lao động

Lao động

1. Chúng tôi có chuyên môn sâu trong nhiều khía cạnh của pháp luật lao động, từ chính sách của nhà nước đến việc ký kết,thực hiện và chấm dứt thỏa ước lao động, hợp đồng lao động.

2. Chúng tôi biết rằng phần lớn các doanh nghiệp có bộ phận nhân sự và pháp lý để giải quyết vấn đề lao động nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải những rủi ro khi xử lý các vấn đề liên quan, đặc biệt là khi xử lý kỷ luật lao động. Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng xây dựng, thiết lập các quy chế, quy chuẩn trong lĩnh vực lao động đến việc đại diện xử lý các vấn đề lao động phát sinh.

3. Qua quá trình tư vấn pháp luật lao động thường xuyên cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực này và tin tưởng rằng sẽ trợ giúp hiệu quả trong bất kỳ vấn đề nào khách hàng gặp phải.