Sở hữu bất động sản tại Việt Nam

Sở hữu bất động sản tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam.

1. Hiện nay, Nhà nước Việt Nam đã mở rộng đối tượng là tổ chức, cá nhân  nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Theo đó, quy định cá nhân chỉ cần nhập cảnh vào Việt nam và không thuộc đối tượng miễn trừ ngoại giao, lãnh sự là được mua nhà, đối với tổ chức thì phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh đang hoạt động tại Việt Nam. Tổ chức bao gồm tổ chức nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam;

2. Chúng tôi tư vấn và thực hiện dịch vụ pháp lý trọn gói trong việc tìm kiếm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài một căn hộ, một căn nhà đến việc ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng và làm thủ tục để tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình quản lý, khai thác nhà ở cũng như việc thanh lý, chuyển quyền sở hữu khi tổ chức, cá nhân nước ngoài không còn có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam.