Thẻ: hình phạt

Hình phạt

Hình phạt

Khái niệm hình phạt Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định …

Quyết định hình phạt

Quyết định hình phạt

Căn cứ quyết định hình phạt 1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của …

Che giấu tội phạm

Che giấu tội phạm

Dấu hiệu của tội che giấu tội phạm – Che giấu tội phạm là hành vi của một người không …

Không tố giác tội phạm

Không tố giác tội phạm

Dấu hiệu của tội không tố giác tội phạm Không tố giác tội phạm là hành vi của người biết …