Thẻ: hoãn chấp hành hình phạt

Chấp hành hình phạt

Chấp hành hình phạt

Miễn chấp hành hình phạt 1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá …