Thẻ: lỗi

Che giấu tội phạm

Che giấu tội phạm

Dấu hiệu của tội che giấu tội phạm – Che giấu tội phạm là hành vi của một người không …

Không tố giác tội phạm

Không tố giác tội phạm

Dấu hiệu của tội không tố giác tội phạm Không tố giác tội phạm là hành vi của người biết …