Thẻ: tạm giam

Điều tra Truy tố

Tạm giữ, tạm giam

Tạm giữ 1. Tạm giữ có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người …