Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ

Bảo hộ giống cây trồng

Bảo hộ giống cây trồng

I. Bằng bảo hộ giống cây trồng 1. Bằng bảo hộ giống cây trồng ghi nhận tên giống và loài …