Bào chữa trong vụ án hình sự

Bào chữa trong vụ án hình sự

Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật thấu hiểu hoàn cảnh của những người không may vướng vào vòng lao lý. Họ không chỉ phải đối mặt với những cáo buộc về tội danh khó hiểu, mơ hồ mà họ còn phải trải qua những thủ tục tố tụng vô cùng phức tạp trong hoàn cảnh một số quyền công dân đã bị hạn chế, đặc biệt là với những người bị tạm giữ, tạm giam, không có người thân, bạn bè để chia sẻ, hỗ trợ.
Với địa vị pháp lý là bên gỡ tội, luật sư của Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật dùng kiến thức pháp luật, lý lẽ, chứng cớ để bênh vực cho hành vi của người đang bị xem là phạm pháp hoặc đang bị lên án. Luật sư của chúng tôi tham gia tố tụng trong một vụ án hình sự để biện hộ, bảo vệ cho người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo chống lại sự buộc tội, truy tố hoặc một sự tố cáo, giúp loại trừ hoặc làm giảm trách nhiệm hình sự cho thân chủ, đồng thời cũng góp phần làm sáng tỏ các tình tiết vụ án.
Luật sư của Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật sẽ gặp người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo để tư vấn, hướng dẫn, chuẩn bị cho họ kiến thức pháp luật, điều kiện tâm lý để tham gia tố tụng nhằm đem lại kết quả tốt nhất trong suốt quá trình tố tụng.
Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật cũng tiến hành thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người thân thích của những người này hoặc từ cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo để góp phần làm sáng tỏ các tình tiết vụ án, giúp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình.