Tư vấn pháp luật dành cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp và đầu tư

Doanh nghiệp từ khi thành lập, hoạt động đến khi phát triển lớn mạnh, thậm chí khi chấm dứt hoạt động đều liên quan đến pháp luật. Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động, dân sự, kinh doanh thương mại, đầu tư và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 Lĩnh vực tư vấn

1. Lĩnh vực lao động

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy lao động và các quy chế, quy định về lao động; tư vấn các vấn đề về ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; xử lý kỷ luật lao động; vấn đề đình công; đưa ra ý kiến giải quyết các đơn khiếu nại của người lao động, giải thích theo pháp luật lao động khi người lao động có khiếu nại và thắc mắc.

2. Lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại

Sửa đổi, bổ sung các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại giữa công ty với các đối tác; nêu ý kiến tư vấn trong quá trình thực hiện các hợp đồng kinh tế, thương mại.

3. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh

Hỗ trợ sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện phát triển của doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam, lập danh sách thành viên, danh sách cổ đông, giấy chứng nhận phần vốn góp, cổ phiếu; tư vấn các vấn đề về mua bán, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp; các vấn đề về quản trị nội bộ doanh nghiệp;

4. Công tác tuân thủ pháp luật

Rà soát các vấn đề về pháp lý, môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm… nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động và trước khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra.

5. Tư vấn giải quyết tranh chấp

Thông qua việc xem xét, thẩm định và đánh giá hồ sơ vụ việc, chúng tôi tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp sao cho hiệu quả, ít tốn kém và tìm ra giải pháp thích hợp để tranh chấp được giải quyết nhanh chóng.

6. Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp rà soát và sửa đổi, bổ sung hồ sơ gởi đến các cơ quan có thẩm quyền, tư vấn cho doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ pháp lý nộp cho chính quyền.

Gói dịch vụ tư vấn tùy chọn

Chúng tôi thiết kế gói dịch vụ pháp lý linh hoạt, mang tính tùy chọn để mọi doanh nghiệp, từ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn, đều có thể sử dụng dịch vụ tùy theo nhu cầu của mình. Doanh nghiệp có thể lựa chọn tư vấn theo giờ, tư vấn theo vụ việc, tư vấn theo hợp đồng có thời hạn (01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng hoặc 12 tháng) hoặc luật sư đến tư vấn, làm việc có thời hạn tại doanh nghiệp.

Hình thức tư vấn linh hoạt

Tùy thuộc yêu cầu của doanh nghiệp, Ánh Sáng Luật cung cấp hình thức tư vấn linh hoạt gồm: tư vấn qua điện thoại, thư điện tử (email) hoặc trực tiếp tại địa chỉ của doanh nghiệp hoặc Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật.

05 lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Thứ nhất: Doanh nghiệp được luật sư có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về các vấn đề doanh nghiệp quan tâm;
Thứ hai: Bộ phận pháp chế doanh nghiệp (nếu có) có cơ hội tương tác, làm việc với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am tường nhiều lĩnh vực;
Thứ ba: Doanh nghiệp chưa có bộ phận pháp chế vẫn được hỗ trợ pháp lý thường xuyên;
Thứ tư: Doanh nghiệp có địa chỉ tin cậy để được tư vấn kịp thời khi phát sinh nhu cầu hỗ trợ pháp lý mà không cần phải tìm kiếm từ những nguồn không đáng tin cậy;
Thứ năm: Doanh nghiệp đã được “phòng thủ”, hạn chế rủi ro trước khi tiến hành kinh doanh, giao dịch với đối tác; khi có tranh chấp xảy ra thì quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ tốt nhất.