Chuyên mục: Tri thức pháp luật

Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Mỗi cá nhân đều có những quyền nhân thân, dữ liệu gắn liền với cá nhân đó. Việc hiểu biết …

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự

Bàn về cụm từ “công chứng vi bằng”

Pháp luật không có quy định về công chứng vi bằng, cụm từ này không phải là một thuật ngữ pháp lý mà chủ yếu được một số người đề cập khi bán bất động sản không đảm bảo tính pháp lý

Quy định mới về thời hiệu thừa kế của Bộ luật Dân sự

Thời hiệu thừa kế

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đã thay thế …

Án lệ hay Tiền lệ pháp

Án lệ hay Tiền lệ pháp

1. Quyền lực Nhà nước gồm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong đó quyền lập pháp (làm …

Án lệ ở Việt Nam

Án lệ ở Việt Nam

1. Sự tồn tại của án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam – Trong lịch sử pháp luật …

Quyền bào chữa

Quyền bào chữa

1. Bào chữa là dùng lý lẽ, chứng cớ để bênh vực cho hành vi của ai đó đang bị …