Thẻ: bị cáo

Điều tra Truy tố

Bị can và bị cáo

Bị can 1. Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. Quyền và nghĩa vụ …