Thẻ: quyền

Người bào chữa tham gia tố tụng hình sự

Người bào chữa

Người bào chữa 1. Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan …