Thẻ: thời hạn xóa án tích

Xóa án tích

Xóa án tích

Xóa án tích 1. Người bị kết án được xóa án tích. Người được xóa án tích coi như chưa …