Chuyên mục: Hình sự – tố tụng hình sự

Điều tra Truy tố

Truy tố

Thẩm quyền truy tố 1. Viện kiểm sát cấp nào thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra …

Điều tra Truy tố

Thủ tục rút gọn

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn 1. Thủ tục rút gọn được áp dụng trong giai đoạn điều …