Chuyên mục: Hình sự – tố tụng hình sự

Quyết định hình phạt

Quyết định hình phạt

Căn cứ quyết định hình phạt 1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của …

Chấp hành hình phạt

Chấp hành hình phạt

Miễn chấp hành hình phạt 1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá …

Xóa án tích

Xóa án tích

Xóa án tích 1. Người bị kết án được xóa án tích. Người được xóa án tích coi như chưa …

Che giấu tội phạm

Che giấu tội phạm

Dấu hiệu của tội che giấu tội phạm – Che giấu tội phạm là hành vi của một người không …

Không tố giác tội phạm

Không tố giác tội phạm

Dấu hiệu của tội không tố giác tội phạm Không tố giác tội phạm là hành vi của người biết …