Chuyên mục: Hình sự – tố tụng hình sự

Quyết định hình phạt

Quyết định hình phạt

I. Căn cứ quyết định hình phạt 1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định …

Chấp hành hình phạt

Chấp hành hình phạt

I. Miễn chấp hành hình phạt 1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc …

Xóa án tích

Xóa án tích

I. Xóa án tích 1. Người bị kết án được xóa án tích. Người được xóa án tích coi như …

Che giấu tội phạm

Che giấu tội phạm

1. Dấu hiệu của tội che giấu tội phạm – Che giấu tội phạm là hành vi của một người …

Không tố giác tội phạm

Không tố giác tội phạm

1. Dấu hiệu của tội không tố giác tội phạm Không tố giác tội phạm là hành vi của người …