Chuyên mục: Kiến thức pháp luật

Điều tra Truy tố

Thủ tục rút gọn

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn 1. Thủ tục rút gọn được áp dụng trong giai đoạn điều …