Chuyên mục: Kiến thức pháp luật

Hình phạt

Hình phạt

Khái niệm hình phạt Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định …

Quyết định hình phạt

Quyết định hình phạt

Căn cứ quyết định hình phạt 1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của …

Chấp hành hình phạt

Chấp hành hình phạt

Miễn chấp hành hình phạt 1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá …

Xóa án tích

Xóa án tích

Xóa án tích 1. Người bị kết án được xóa án tích. Người được xóa án tích coi như chưa …