Chuyên mục: Dân sự – tố tụng dân sự

Giám hộ

Giám hộ (phần I)

I. Giám hộ 1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân …

Giám hộ

Giám hộ (phần II)

X. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi 1. Chăm …

Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự

I. Giao dịch dân sự Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm …

Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản

I. Cầm cố tài sản và hiệu lực của cầm cố tài sản 1. Cầm cố tài sản là việc …

Thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản

I. Thế chấp tài sản 1. Thế chấp tài sản là việc một bên (gọi là bên thế chấp) dùng …